Skicka in din bästa sur-selfie!

Hund med selfie
#mittsurfejs

Dela din bästa sura min! Om vi får in tillräckligt med sur-selfies kommer vi att skapa en stor affisch, kanske ett enda stort mega-surfejs av alla era bilder! Megasurfejset vill vi ge till butiker och tillverkare för att påminna om att vi inte tycker att det är ok att ha farliga ämnen i kosmetikaprodukter. Dessutom vill vi skapa en kort film som berättar om allt vi surfejsare har åstadkommit.

Varför gör vi det här?

Det främsta syftet är att fortsätta sätta press på företag och butiker att sluta med PFAS. Förhoppningsvis kommer det verk vi skapar påminna dem om att de ska fasa ut PFAS ur sortimentet! En annan och minst lika viktig anledning är att vi själva vill ta fram något enastående för att fira projektet Surfejs fantastiska framgångar.

Det finns två olika sätt att få med sin egen sur-selfie:

Om du har en öppen profil kan du helt enkelt tagga ditt inlägg med #mittsurfejs, och skriva något om att du inte vill ha läbbig PFAS i dina produkter! Om du inte har en öppen instagramprofil kan du
skicka oss din sur-selfie som DM!

Så här hanterar vi dina personuppgifter inom Surselfie-projektet:

Vi kommer att spara en bildfil och namnet på den instagramprofil som skickat in den.

I och med att du lämnar uppgifter till projektet Surfejs och Naturskyddsföreningein ger du oss din tillåtelse att lagra uppgifterna för det angivna ändamålet. Vi kommer inte att spara dina uppgifter längre än 2 år.

Genom att du deltar i projektet går du med på att vi sparar din bildfil och använder den i kampanjsyfte inom ramen för Naturskyddsföreningens och Surfejs miljöarbete mot PFAS.

Vi delar så klart inte med oss av dina bildfiler eller andra kontaktuppgifter till någon annan.

För övrig hantering av personuppgifter se Naturskyddsföreningens dataskydd.