Vad är Surskalan?

En ingrediens kan vara dålig på många sätt. Men det finns några som vi blir extra sura av! Vi har därför valt ut 4 värsting-ämnen som du kan läsa mer om i Värstingämnen. Surskalan visar hur många av de 4 vi har hittat i olika produktgrupper.

image