40;} .sl-wrapper .sl-image .sl-caption{background:#ffffff;color:#ffffff;opacity:0.8;}

Vad är Surskalan?

En ingrediens kan vara dålig på många sätt. Men det finns några som vi blir extra sura av! Vi har därför valt ut 4 värsting-ämnen som du kan läsa mer om i Värstingämnen. Surskalan visar hur många av de 4 vi har hittat i olika produktgrupper.

image