Biologique recherche

Fluide VIP O2 (Serum)
(PFAS: Perfluorodecalin och Polyperfluoromethylisopropyl Ether)

Emulsion Gel Biosensible
(PFAS: Perfluorodecalin)

Lait VIP (ansiktstvätt)
PFAS: Perfluorodecalin