Oriflame

The One matte velvet powder
(PFAS: PTFE)