Rodial

Smokey Eye pen
(PFAS: Perfluorononyl Dimethicone)

Snake eye cream
(PFAS: Perfluorohexane, Perfluoroperhydrophenanthrene, Perfluorodecalin, Perfluorodimethylcyclohexan)

Snake moisturiser O2
(PFAS: Perfluorohexane, Perfluoroperhydrophenanthrene, Perfluorodecalin och Perfluorodimethylcyclohexane)

Snake oxygenating & cleansing bubble mask
(PFAS: Methyl Perfluorobutyl Ether och Methyl Perfluoroisobutyl Ether)