Skinceuticals

 

Advanced pigment corrector
(PFAS: PTFE)

Mineral radiance UV defense SPF 50
(PFAS: C9-15 Fluoroalcohol Phosphate)

OBS! Skinceuticals ägs av L’Oréal som lovat att sluta med PFAS. De har ännu inte satt ett datum för när de är helt PFAS-fria.